Máme rozsáhlé zkušenosti ve vodohospodářském světě!

JSME TU PRO VODU A PRO VÁS OZVĚTE SE NÁM

Máte dotaz? Zeptejte se nás a využijte nezávazné konzultace zdarma.

Projektová a odborná dokumentace

Projektová dokumentace vodovodů, kanalizací, domovních přípojek VaK, domovních ČOV, studní atd.

Inženýrská a stavební činnost

Stavby vodovodů a kanalizací, ČOV, technický dozor, koordinátor BOZP, inženýring apod.

Návrhy nových systémů

Úpravny vody (pitné i průmyslové vody), čistírny odpadních vod (splaškové i průmyslové vody), dešťová voda atd.

Co vše pro vás můžeme udělat a co realizujeme.

NABÍZENÉ SLUŽBY

Projektová dokumentace vodovodů a kanalizací, domovních přípojek VaK, ČOV a studní.
Tvorba odborných studií, projektů a posudků a inženýrská činnost pro projekty vodohospodářských děl.
Odborná pomoc a technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi.
Návrhy nových systémů úpravy pitné i průmyslové vody, čištění odpadní splaškové i průmyslové vody.
Návrhy na intenzifikaci stávajících systémů čištění odpadních vod či úpravy vody.
Tvorba manipulačních, provozních a kanalizačních řádů a pomoc s plněním legislativních požadavků.

V oblasti vodohospodářství máme za sebou mnoho realizací a nabyté zkušenosti rádi aplikujeme i do vašeho projektu.

Provozování vodovodů a kanalizací

Disponujeme špičkovými technology vody!
• technologické zajištění provozu
• odběr a analýza vzorků
• hlášení ISPOP (voda a odpady)
• majetková a provozní evidence
• kalkulace vodného a stočného
• další administrativní záležitosti

CO UŽ JSME UDĚLALI

Výběr referencí

Čistírna odpadních vod 110 EO a rekonstrukce úpravny vody, COUNTRY LIFE, s.r.o., Nenačovice

Mechanicko-biologická ČOV pro splaškové i provozní vody s maximálním denním průtokem 16,5 m3/d. Akumulace vyčištěných vod a jejich znovuvyužití v areálu.

Zavedení splaškové kanalizace do oblasti u Cihelny, Obec Jíloviště

Tlaková splašková kanalizace 153 m včetně řízeného horizontálního vrtání pod vysokorychlostní komunikací a napojením do stávající gravitační kanalizace. Projekty 4 ks tlakových kanalizačních přípojek k odkanalizovaným nemovitostem.

Likvidace zaolejovaných vod, Severočeské doly, Chomutov

Odvedení zaolejovaných vod ze zpevněných ploch v poddolovaném území. Likvidace olejové báze v lapolu a odvedení odpadní vody bez oleje do dešťové kanalizace.

Prodloužení kanalizace a přípojky VaK pro 2x RD, Plasy

Prodloužení splaškové gravitační kanalizace 34 m včetně kanalizačních a vodovodních přípojek pro 2 novostavby rodinných domů. Revizní šachty přípojek navrženy jako spádiště. Současně projekt pro dotaci dešťovka.

Prodloužení vodovodu a přípojky VaK pro RD, Kralupy nad Vltavou

Prodloužení vodovodu 35 m včetně zakončení hydrantem. Současně vodovodní a kanalizační přípojka pro rodinný dům.

Prodloužení vodovodu a kanalizace a přípojky VaK pro 4x RD, Bor u Tachova

Prodloužení vodovodu 75 m a gravitační kanalizace 78 m včetně 4x vodovodních a kanalizačních přípojek pro novostavby rodinných domů.

Kompletní vodohospodářské řešení pro novou stavbu letiště, Senegal

Vodovod pro zásobování letiště v celkové délce 700 m včetně akumulačních nádrží a ATS a tlaková kanalizace v celkové délce 670 m včetně 5 ks čerpacích stanic a 2 ks jímek na odpadní vody.

Opatření proti zápachu vody v myčce aut, Zápy

Odstranění zápachu z vody v myčce automobilů, který byl způsoben zahníváním vody v nádržích a uvolňováním sulfanu. Na místo bylo instalováno provzdušnění nádrží. Myčka je nyní bez zápachu.

Nabízíme příznivé ceny a termíny realizací.

Jsme zkušení, spolehliví, pracujeme s vysokým nasazením a s láskou k vodě!

Zeptejte se nás

Nezávazná konzultace zdarma

  Kontakty

  Adresa

  Ing. Lucie Janoušová
  Rymaně 1210
  252 10 Mníšek pod Brdy

  IČO 06778364

  Autorizace ČKAIT č. 0014646

  Kontaktujte nás

  T: +420 734 464 653
  E: info@provodu.cz
  ID datové schránky: gmg847n

  © PRO VODU       GDPR     Created d-sign.cz