Reference

Projektové dokumentace:

Čistírna odpadních vod 110 EO a rekonstrukce úpravny vody, COUNTRY LIFE, s.r.o., Nenačovice

Mechanicko-biologická ČOV pro splaškové i provozní vody s maximálním denním průtokem 16,5 m3/d. Akumulace vyčištěných vod a jejich znovuvyužití v areálu.

Zavedení splaškové kanalizace do oblasti u Cihelny, Obec Jíloviště

Tlaková splašková kanalizace 153 m včetně řízeného horizontálního vrtání pod vysokorychlostní komunikací a napojením do stávající gravitační kanalizace. Projekty 4 ks tlakových kanalizačních přípojek k odkanalizovaným nemovitostem.

Likvidace zaolejovaných vod, Severočeské doly, Chomutov

Odvedení zaolejovaných vod ze zpevněných ploch v poddolovaném území. Likvidace olejové báze v lapolu a odvedení odpadní vody bez oleje do dešťové kanalizace.

Prodloužení kanalizace a přípojky VaK pro 2x RD, Plasy

Prodloužení splaškové gravitační kanalizace 34 m včetně kanalizačních a vodovodních přípojek pro 2 novostavby rodinných domů. Revizní šachty přípojek navrženy jako spádiště. Současně projekt pro dotaci dešťovka.

Prodloužení vodovodu a přípojky VaK pro RD, Kralupy nad Vltavou

Prodloužení vodovodu 35 m včetně zakončení hydrantem. Současně vodovodní a kanalizační přípojka pro rodinný dům.

Prodloužení vodovodu a kanalizace a přípojky VaK pro 4x RD, Bor u Tachova

Prodloužení vodovodu 75 m a gravitační kanalizace 78 m včetně 4x vodovodních a kanalizačních přípojek pro novostavby rodinných domů.

 

Kompletní vodohospodářské řešení pro novou stavbu letiště, Senegal

Vodovod pro zásobování letiště v celkové délce 700 m včetně akumulačních nádrží a ATS a tlaková kanalizace v celkové délce 670 m včetně 5 ks čerpacích stanic a 2 ks jímek na odpadní vody.

Realizace:

Opatření proti zápachu vody v myčce aut, Zápy

Odstranění zápachu z vody v myčce automobilů, který byl způsoben zahníváním vody v nádržích a uvolňováním sulfanu.  Na místo bylo instalováno provzdušnění nádrží. Myčka je nyní bez zápachu.

Rekonstrukce ČOV pro ubytovací zařízení, Podhradí

Rekonstrukce nefunkční mechanicko-biologické ČOV. Vystrojení nové čerpací šachty, nové aktivace, instalace nového provzdušnění vč. dmychadla a nového řídicího systému.

Využití dešťových vod pro základní školu, Chlumín

Výstavba nových rozvodů dešťové kanalizace v areálu základní školy. Akumulace dešťové vody a její znovuvyužití pro toalety včetně vnitřních rozvodů odděleného potrubí.

© PRO VODU    GDPR    Created d-sign.cz