Technologická výpomoc

Je celkem logické, že běžný uživatel nebo majitel nemovitosti si neuvědomuje, co vše obnáší vybudování a následně provozování inženýrských sítí.

Naše nabídka

Nemusíte se s ničím trápit, jelikož naše společnost se zabývá veškerou tvorbou odborných studií, vytváří posudky a v podstatě provádí veškerou činnost pro projekty vodohospodářských děl. Zaměřujeme se rovněž na tvorbu manipulačních, provozních a kanalizačních řádů a nabízíme pomoc s plněním legislativních požadavků. S tím úzce souvisí návrhy na intenzifikaci stávajících systémů čištění odpadních vod či úpravy vody, se kterými vám rádi pomůžeme. Rovněž pohlídáme, vyplníme a odevzdáme majetkovou a provozní evidenci.

ČOV – kompletně vám poskytneme veškeré služby, které jsou spojeny s povinností připojení na ČOV. Zajistíme projekt, vytipujeme nejlepší umístění ČOV na pozemku, vyřídíme stavební povolení ČOV až po kolaudaci ČOV. Poradíme s jejím provozem, tak aby vše fungovalo, jak má.

Vodovodní přípojka – i zde nabízíme komplexní služby. Vypracujeme projekt, podáme žádost o zřízení vodovodní přípojky na příslušném stavebním odboru, po získání povolení vodovodní přípojky se pustíme do realizace. Vše bude ukončeno řádnou kolaudací vodovodní přípojky.

Vlastní studna – pomůžeme vám s legalizací studny na vašem pozemku, pokud to bude možné. Není pro nás problém vypracovat projekt na studnu, vyřídit povolení na studnu a práci ukončit po kolaudaci studny.

Můžeme odebírat a analyzovat vzorky vody, pohlídat veškeré náležitosti, které se týkají dodržení podmínek vodoprávního úřadu. Nabízíme návrhy nových systémů úpravy pitné i průmyslové vody. Poradíme, jak čistit odpadní splaškové i průmyslové vody. Postaráme se o vás v každé této oblasti, aby vám vše fungovalo jak má. 

Od 1. ledna 2010 je v provozu Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a je nutné podávat hlášení ISPOP dotčeným institucím státní a veřejné správy. Provádíme ISPOP pro vodu a ISPOP pro odpady.

Nezávazná konzultace zdarma

  Kontakty

  Adresa

  Ing. Lucie Janoušová
  Rymaně 1210
  252 10 Mníšek pod Brdy

  IČO 06778364

  Autorizace ČKAIT č. 0014646

  Kontaktujte nás

  T: +420 734 464 653
  E: info@provodu.cz
  ID datové schránky: gmg847n

  © 2022  PRO VODU               GDPR             Created by d-sign.cz