KOMPLETNÍ NABÍDKA

Projektové dokumentace

Vyprojektujeme vodovod a kanalizaci ve Vaší obci nebo v areálu Vašeho podniku. Zajistíme si všechny potřebné podklady, budeme za Vás komunikovat s úřady nebo s vlastníky pozemků.

Vypracujeme projekty i pro vodovodní a kanalizační přípojku až do Vašeho domu.

V rámci projektové dokumentace zajistíme potřebné studie a průzkumy – geodetické zaměření, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum.

Projektové dokumentace projednáme na všech úřadech – dostanete od nás projekt v mašličkách a s razítkem stavebního povolení!

Nemáte možnost napojení na kanalizaci a vodovod?

Nevadí, vyprojektujeme pro Vás domovní čistírnu odpadních vod, septik nebo vlastní vrt jako zdroj pitné vody.

Seženeme za Vás hydrogeologa, necháme vypracovat hydrogeologický posudek.

Zajistíme proutkaře, který najde vodu i na Vašem pozemku.

Neteče Vám pitná voda z vrtu? Zavolejte, společně navrhneme úpravnu vody.

Navrhneme systém nakládání s dešťovými vodami na Vašem pozemku. Nechte si poradit, jak ušetřit!
Připravíme posudek pro dotaci Dešťovka.

Již máte projekt hotový a potřebujete někoho, kdo Vám vodovod a kanalizaci zrealizuje?

I v takovém případě volejte nám. Uděláme vše na klíč, o nic se nemusíte starat. Disponujeme stavební technikou, vybagrujeme, položíme, zasypeme, zhutníme a terén po sobě upravíme, že nepoznáte, že jsme tam byli!

 

Máte již nasmlouvanou realizační firmu? Pohlídáme, aby vše proběhlo jak má.

Nabízíme služby TDI (technického dozoru investora) a KOOBOZP (koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci).

 

Máte už vlastní ČOV nebo úpravnu vody a nevíte si s jejím provozem rady? Od toho jsme tady také my. Pomůžeme s provozem. Čistírna pění? My Vás té pěny zbavíme. Teče Vám rezavá voda? Uděláme z ní zpátky křišťálově čistou.

Budeme za Vás odebírat a analyzovat vzorky vody. Pohlídáme, abyste dodržovali podmínky vodoprávního úřadu. Postaráme se o to, aby Vám nepropadlo povolení k nakládání s vodami.

Nebaví Vás řešit ta halda papírů? My se o to postaráme. Podáme hlášení ISPOP, majetkovou a provozní evidenci. Vypracujeme kalkulaci vodného a stočného.

Vypracujeme nebo aktualizujeme provozní řády, kanalizační řády, manipulační řády, havarijní plány.

Potřebujete vodní audit? Uděláme ho!

 

Jsme zkušení, spolehliví, pracujeme s vysokým nasazením a s láskou k vodě!

©  PRO VODU       GDPR      Created d-sign.cz