GDPR

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů z webu

.
I. Provozovatel webových stránek: Ing. Lucie Janoušová se sídlem Rymaně 1210, Mníšek pod Brdy, PSČ: 252 10, IČO: 06778364 email: info@provodu.cz (dále jen „Správce“).

II. Uživatel, který bude veden v databázi, (dále jen „Subjekt“), bere na vědomí, že zatržením pole s textem „Souhlasím s podmínkami GDPR“ souhlasím se zpracováním svých osobních údajů  a odesláním vyplněného formuláře, započne zpracovávání osobních údajů Správcem. Tímto krokem uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Mohou být zpracovány tyto osobní údaje:
• Jméno a příjmení
• Emailová adresa
• Telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů může být:
– uložení kontaktních údajů, kvůli zpětné reakci na dotaz

3. Doba zpracování osobních údajů je:
5 let od udělení souhlasu.

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným třetím osobám.

 

5. Osobní údaje jsou nezbytné pro následnou komunikaci.
Pokud Subjekt své osobní údaje neposkytne, Správce s ním nemůže komunikovat.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, nařízení o ochraně osobních údajů informuje, že máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• vyžádat si u nás aktualizaci nebo opravu vašich údajů
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
• aby osobní údaje byly zpracovány na základě vašeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek

Subjekt potvrzuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že údaje uvedené ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

© PRO VODU      GDPR     Created d-sign.cz